Záruka
Ak u nás zakúpený produkt bol poškodený, môžete ho vrátiť. Všetky položky z nášho internetového obchodu podliehajú záručnej dobe dodávateľa/značky.
Tieto záruky platia bez toho, aby boli dotknuté zákonné záruky. Zákonná záruka znamená, že výrobok je alebo funguje tak, ako to môže spotrebiteľ odôvodnene očakávať.
Ďalej v texte sa uvádzajú záručné doby rôznych značiek:

Parker: 2 roky
Waterman: 3 roky
Cross: celoživotná záruka
Sheaffer: 2 roky
Diplomat: 2 roky
Lamy: 3 roky

Škody, na ktoré sa nevzťahuje záruka:
- Poškodenie vlhkom alebo vodou
- Poškodenie vyplývajúce z nesprávneho používania
- Opotrebenie vyplývajúce z každodenného používania
- Zmenené produkty

Ak by ste chceli vrátiť výrobok, vždy nás kontaktujte pred tým, než odošlete tovar späť. Pošlite nám e-mail na info@onlinepenshop.sk
Po odsúhlasení tejto žiadosti, môžete výrobok vrátiť na nižšie uvedenú adresu:

Penshop Slovensko

Holandsko

Náklady spojené s vrátením chybného výrobku kryje Penshop.

Reklamácie
Napriek nášmu cieľu vyhovieť všetkým našim zákazníkom, môžete mať sťažnosť. Samozrejme, sme si toho vedomí, a preto sa na nás neváhajte obrátiť.
Reklamácie týkajúce sa plnenia zmluvy musia byť jasne definované a predložené v celom svojom rozsahu v primeranej lehote. Reklamáciu môžete podať písomnou formou prostredníctvom e-mailu na info@onlinepenshop.sk. Do 7 dní vám doručíme odpoveď na vami podanú reklamáciu. Nie ste spokojní s naším vybavovaním reklamácií? Potom ju môžete odoslať Geschillencommissie Thuiswinkel (Sporovej komisii pre domáci predaj), Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag. (www.sgc.nl). Reklamáciu môžete podať aj na Sporovú komisiu pomocou európskej platformy ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).