Penshop rešpektuje vaše súkromie na internete a robí všetko pre to, aby chránil dôverné údaje poskytované pri používaní našich webových stránok. Uvedené zabezpečujeme napríklad pomocou bezpečnostných protokolov pri zadávaní zákaziek v našom internetového obchode.

Použitie informácií
Penshop bude využívať vaše údaje v prvom rade, aby vám dodal požadovaný tovar alebo služby a ďalej aktuálne informácie o svojej činnosti a prípadne aj na štatistické a priame marketingové účely. Penshop nepredáva informácie o zákazníkoch tretím stranám.

Cookies
Na účely spracovania objednávky a poskytnutia informácií pri budúcej návšteve, webová stránka umiestni cookies na vašom počítači. Tieto cookies zabezpečia, že pri ďalšej návšteve našej webovej stránky, nedostanete zase rovnaké informácie ani nebudete musieť opätovne zadávať rovnaké údaje. Tieto informácie sú uložené na vašom počítači a nie sú používané na žiadne iné účely Penshop. Čo cookies zaznamenajú čiastočne závisí od vašich vlastných nastavení prehliadača.

Sledovanie kliknutí na webovej stránke
Webová stránka zaznamenáva všeobecné informácie o návštevníkovi, napr. najviac navštevované stránky. Cieľom je optimalizácia webových stránok a architektúry tak, aby Penshop mohol ďalej zdokonaľovať svoje služby. Tieto informácie sú spracované úplne anonymne.

Zodpovednosť
Penshop koná ako zodpovedná strana pri spracovaní osobných údajov, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto webovej stránky, pričom môže zadávať ich spracovanie spracovateľom. V takom prípade Penshop Nederland prijme potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri spracovaní.

Ochrana osobných údajov tretích strán
Na internetových stránkach Penshop sa nachádza množstvo odkazov na iné webové stránky, ktoré nie sú súčasťou Penshop. Penshop nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ ide o spôsob, akým tieto strany spracovávajú osobné údaje. Odporúčame, aby ste boli vždy informovaní o zásadách ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

Zobrazenie a zmena informácií
Vždy môžete požiadať o prístup k osobným informáciám týkajúcim sa vás, skontrolovať ich a požiadať nás, aby sme ich opravili a aktualizovali.

Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov
Penshop si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v tomto vyhlásení. Odporúča sa teda pravidelne kontrolovať toto vyhlásenie, aby ste boli informovaní o týchto zmenách.